Kombi cerada može nositi 7 do 10 euro paleta do max 1100kg težine (kombi cerada sa rampom do cca 900kg)

Prednosti nad box vozilima su lakši utovar zbog mogućnosti skidanja cerade, utovar s boka.
Mogućnost utovara paleta viših od cca 1,8m koliko box može utovariti kroz stražnja vrata.

Dimenzija naših kombi cerada:
360x220x240cm
420x220x240cm
480x220x240cm

Kombi sa ceradom kao i box kombi vozila ne podliježu zabranama i u mogućnosti su dostavljati express pošiljke do 1200kg vikendima i na mjesta gdje šleper ili solo kamion nije u mogućnosti prići.