Znakovi zabrane nas čuvaju u prometu i transportu


U cestovnom transportu robe znakovi su svakodnevica. Agenti i disponenti ih ne vide ali vozačima su jako bitni. Znakovi nas usmjeravaju ali i zabranjuju. Znak zabrane je bitan i nemojte ga ignorirati.

Svaki vozač kamiona susreo se sa ovim znakovima na koje ćemo Vas ovim putem podsjetiti. Znakove treba poštivati i pridržavati ih se jer samo tako možete sigurno i brzo dovesti robu do destinacije.

U nastavku je 5 najčešćih znakova zabrane na koje obratite pozornost prilikom transporta:

Znak »zabrana prometa za teretne automobile« (B07) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim automobilima. Ako je znaku ispod simbola kamiona upisana najveća dopuštena masa kamiona, zabrana vrijedi samo za one teretne automobile čija najveća dopuštena masa premašuje označenu.
U Hrvatskoj obvaj znak vidjet ćete na prijevojima, serpentinama ili oko nacionalnih parkova te u centru svakog grada.
Znak »zabrana prometa za cisterne« (B08) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi okoliš. Od toga je izuzeto pogonsko gorivo u spremniku ako spremnik ispunjava uvjete ECE. Simbol znaka je narančaste boje, osovina s kotačima, odnosno osovina vozila crne je boje, a dvije valovite crte plave su boje.
Ovaj znak obično je postavljen uz nasipe, rijeke, nacionalne parkove i sva zaštičena područja.
Znak »zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo« (B11) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo.
Sve vrste kombi vozila mogu dalje samo da su bez prikolice.
Znak »zabrana prometa za teretni automobil koji vuče priključno vozilo« (B12) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za teretne automobile koji vuku priključno vozilo.
Od prethodnog znaka razlika je u tome da automobili sa prikolicom mogu dalje.
Znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna visina premašuje određenu visinu« (B23) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.
Ovaj znak najčešće se nalazi na ulascima u tunele ili ispod mostova a njegovo ignoriranje može dovesti do ozbiljnih nesreća i zastoja u prometu.
Osim navedenih znakova postoje još mnogi znakovi zabrene u transportu na koje ne treba zaboraviti i koje trebamo poštivati.
Sretan put!